E drejta të luftosh për të drejtat e tua

E VEÇUAR

Retrospektive: Irina Geshovska

Irina Gešovska mori pjesë në shfaqjen e parë të Perspektivës së serialit në Shkup, kur ajo pranoi në kamera dhe mendimtarë se ajo ishte lezbike. Në atë pikë, shumë nga burrat e saj të ngushtë nuk e njihnin orientimin e saj seksual, kështu që reagimet ndaj saj u ndanë gjithashtu. Dy vjet më vonë, Irina na tregon përsëri për përvojat e saj para kamerave tona.

Është detyra jonë të mbrojmë vendin

“Çdo detyrë e qytetarëve është të mbrojë vendin e tyre”, tha Danillo Saviq, nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd, i cili pyeti nëse të rinjtë në Ballkan do të merrnin armë në rast konflikti të mundshëm.
Ky është historia e katërt e serialit të luftës dhe të rinisë.

Të rinjtë (jo) e dinë për luftën

“Mendoj se ka tre grupe njerëzish që duken ndryshe në vitet ’90”, tha Maja Žilić nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd. Maja është një nga gjashtë të rinjtë nga Beogradi, për të cilët biseduam për të kaluarën dhe për luftën, dhe nëse të rinjtë kanë marrë mësime nga ngjarjet e të shkatërruarave. Shikoni historinë e parë të videos.

Lufta si një shkollë rinore?

Andrej Ševo, magjistar në Universitetin e Beogradit për Perspektiva.plus, flet për nëse të rinjtë kanë marrë mësime nga lufta në vitet 1990. Kjo është një tjetër histori nga seria ku biseduam me të rinjtë e Beogradit për luftën dhe pasojat që largohen nga luftërat.

“Perspektiva viziton qytetet anembanë ish Jugosllavisë, ku të rinjët flasin çër probleme aktuale në vendet e tyre. Ne nuk i imponojmë mendimet tona por i lejojmë të rinjët të arrijnë tek konkluzionet vetë. Sot pothuajse të gjithë flasin për të rinjët, por  “Perspektiva” është e vetmja apo një nga të rradhët që i lejonë të rinjët  të flasin, të shprehin mendimet dhe perceptimet e tyre.”

Marčelo

“Ekipi që punon në projektin “Perspektiva” është i shkëlqyeshëm. Mendoj që kanë zgjedhur tema  të rëndësishme, temat për të cilët zakonisht nuk flitet, apo temat që adresohen me përgjigje të rreme për të kënaqur dëshirat e disa individëve të caktuar. “Perspektiva” tregon realitetin ashtu siç është, atë që të rinjët mendojnë në të vertetë, edhe pse të rinjët janë të frikësuar. Të rinjët janë  të zemruar sepse duan të jenë ndryshe, por shoqëria gjykon atë që është “ndryshe”.

Edo Maajka

“Çdo here kur kthehem nga  xhirimi i Perspektivës jam plot përshtypjesh sepse mendimet e të të rinjëve me befasojnë, nganjëherë edhe shokojnë. Megjithatë, edhe pse vërej mendjengushtësi tek të rinjët, nuk dua që ti fajësoj ata. Nga goja e tyre dalin fjalët e prindërve të tyre, gjyshëve dhe gjysheve, dhe të tjerëve që ndikuan në mendimin e të rinjëve.“

Remi (Elemental)

„Perspektiva përballë fëmijet nga grupe të ndryshme në një dhomë. Të rinjët janë më inteligjent dhe më të pakorruptuar se ne. Ata tregojnë një guxim të pabesueshëm kur para kamerave shprehin mendimin e tyre, por edhe mendimin e prindërve të tyre. Guximi i të rinjëve është ajo që ne duhet kërkojmë në këtë vend.“

Brano Jakubović (Dubioza Kolektiv)

“Perspektiva viziton qytetet anembanë ish Jugosllavisë, ku të rinjët flasin çër probleme aktuale në vendet e tyre. Ne nuk i imponojmë mendimet tona por i lejojmë të rinjët të arrijnë tek konkluzionet vetë. Sot pothuajse të gjithë flasin për të rinjët, por  “Perspektiva” është e vetmja apo një nga të rradhët që i lejonë të rinjët  të flasin, të shprehin mendimet dhe perceptimet e tyre.”

Marčelo

“Ekipi që punon në projektin “Perspektiva” është i shkëlqyeshëm. Mendoj që kanë zgjedhur tema  të rëndësishme, temat për të cilët zakonisht nuk flitet, apo temat që adresohen me përgjigje të rreme për të kënaqur dëshirat e disa individëve të caktuar. “Perspektiva” tregon realitetin ashtu siç është, atë që të rinjët mendojnë në të vertetë, edhe pse të rinjët janë të frikësuar. Të rinjët janë  të zemruar sepse duan të jenë ndryshe, por shoqëria gjykon atë që është “ndryshe”.

Edo Maajka

“Çdo here kur kthehem nga  xhirimi i Perspektivës jam plot përshtypjesh sepse mendimet e të të rinjëve me befasojnë, nganjëherë edhe shokojnë. Megjithatë, edhe pse vërej mendjengushtësi tek të rinjët, nuk dua që ti fajësoj ata. Nga goja e tyre dalin fjalët e prindërve të tyre, gjyshëve dhe gjysheve, dhe të tjerëve që ndikuan në mendimin e të rinjëve.“

Remi (Elemental)

„Perspektiva përballë fëmijet nga grupe të ndryshme në një dhomë. Të rinjët janë më inteligjent dhe më të pakorruptuar se ne. Ata tregojnë një guxim të pabesueshëm kur para kamerave shprehin mendimin e tyre, por edhe mendimin e prindërve të tyre. Guximi i të rinjëve është ajo që ne duhet kërkojmë në këtë vend.“

Brano Jakubović (Dubioza Kolektiv)

E VEÇUAR

Retrospektive: Irina Geshovska

Irina Gešovska mori pjesë në shfaqjen e parë të Perspektivës së serialit në Shkup, kur ajo pranoi në kamera dhe mendimtarë se ajo ishte lezbike. Në atë pikë, shumë nga burrat e saj të ngushtë nuk e njihnin orientimin e saj seksual, kështu që reagimet ndaj saj u ndanë gjithashtu. Dy vjet më vonë, Irina na tregon përsëri për përvojat e saj para kamerave tona.

Është detyra jonë të mbrojmë vendin

“Çdo detyrë e qytetarëve është të mbrojë vendin e tyre”, tha Danillo Saviq, nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd, i cili pyeti nëse të rinjtë në Ballkan do të merrnin armë në rast konflikti të mundshëm.
Ky është historia e katërt e serialit të luftës dhe të rinisë.

Të rinjtë (jo) e dinë për luftën

“Mendoj se ka tre grupe njerëzish që duken ndryshe në vitet ’90”, tha Maja Žilić nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd. Maja është një nga gjashtë të rinjtë nga Beogradi, për të cilët biseduam për të kaluarën dhe për luftën, dhe nëse të rinjtë kanë marrë mësime nga ngjarjet e të shkatërruarave. Shikoni historinë e parë të videos.

Lufta si një shkollë rinore?

Andrej Ševo, magjistar në Universitetin e Beogradit për Perspektiva.plus, flet për nëse të rinjtë kanë marrë mësime nga lufta në vitet 1990. Kjo është një tjetër histori nga seria ku biseduam me të rinjtë e Beogradit për luftën dhe pasojat që largohen nga luftërat.

Retrospektive: Irina Geshovska

Retrospektive: Irina Geshovska

Irina Gešovska mori pjesë në shfaqjen e parë të Perspektivës së serialit në Shkup, kur ajo pranoi në kamera dhe mendimtarë se ajo ishte lezbike. Në atë pikë, shumë nga burrat e saj të ngushtë nuk e njihnin orientimin e saj seksual, kështu që reagimet ndaj saj u ndanë gjithashtu. Dy vjet më vonë, Irina na tregon përsëri për përvojat e saj para kamerave tona.

GJERËSISHT

Është detyra jonë të mbrojmë vendin

“Çdo detyrë e qytetarëve është të mbrojë vendin e tyre”, tha Danillo Saviq, nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd, i cili pyeti nëse të rinjtë në Ballkan do të merrnin armë në rast konflikti të mundshëm.
Ky është historia e katërt e serialit të luftës dhe të rinisë.

Të rinjtë (jo) e dinë për luftën

“Mendoj se ka tre grupe njerëzish që duken ndryshe në vitet ’90”, tha Maja Žilić nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd. Maja është një nga gjashtë të rinjtë nga Beogradi, për të cilët biseduam për të kaluarën dhe për luftën, dhe nëse të rinjtë kanë marrë mësime nga ngjarjet e të shkatërruarave. Shikoni historinë e parë të videos.

Lufta si një shkollë rinore?

Andrej Ševo, magjistar në Universitetin e Beogradit për Perspektiva.plus, flet për nëse të rinjtë kanë marrë mësime nga lufta në vitet 1990. Kjo është një tjetër histori nga seria ku biseduam me të rinjtë e Beogradit për luftën dhe pasojat që largohen nga luftërat.

Lufta është e keqe, lufta është e mbytur

Historia e tretë nga seria në të cilën biseduam me të rinjtë nga Beogradi rreth luftës. Marko Goluboviq nga Qendra për Politikë Ndërkombëtare beson se të rinjtë nuk kanë mësuar mësime nga luftërat e mëparshme për një arsye të thjeshtë: ata nuk morën pjesë në to. Shihni historinë e plotë në video.

Nuk kemi mësuar asgjë

Petar Rankoviç beson se të rinjtë, e madje edhe më të moshuar, nuk kanë mësuar asgjë nga vitet nëntëdhjetë. Kjo është rrëfimi i pestë i serisë rreth të rinjve dhe luftës që kemi filmuar në Beograd dhe ku të rinjtë i përgjigjen pyetjeve që shumë kanë frikë. Më shumë në historinë e videove.

Nacionalizmi artificial = pikat politike

Çështja e gjashtë e serive të të rinjve dhe lufta është nëse të rinjtë kanë nxjerrë mësime nga vitet ’90. Miško Zubenica, një analist politik në Beograd, beson se të rinjtë nuk janë të gatshëm të përsërisin gabimet historike. Më shumë në historinë e videove.

GJERËSISHT

Retrospektive: Irina Geshovska

Irina Gešovska mori pjesë në shfaqjen e parë të Perspektivës së serialit në Shkup, kur ajo pranoi në kamera dhe mendimtarë se ajo ishte lezbike. Në atë pikë, shumë nga burrat e saj të ngushtë nuk e njihnin orientimin e saj seksual, kështu që reagimet ndaj saj u ndanë gjithashtu. Dy vjet më vonë, Irina na tregon përsëri për përvojat e saj para kamerave tona.

Është detyra jonë të mbrojmë vendin

“Çdo detyrë e qytetarëve është të mbrojë vendin e tyre”, tha Danillo Saviq, nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd, i cili pyeti nëse të rinjtë në Ballkan do të merrnin armë në rast konflikti të mundshëm.
Ky është historia e katërt e serialit të luftës dhe të rinisë.

Të rinjtë (jo) e dinë për luftën

“Mendoj se ka tre grupe njerëzish që duken ndryshe në vitet ’90”, tha Maja Žilić nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd. Maja është një nga gjashtë të rinjtë nga Beogradi, për të cilët biseduam për të kaluarën dhe për luftën, dhe nëse të rinjtë kanë marrë mësime nga ngjarjet e të shkatërruarave. Shikoni historinë e parë të videos.

Lufta si një shkollë rinore?

Andrej Ševo, magjistar në Universitetin e Beogradit për Perspektiva.plus, flet për nëse të rinjtë kanë marrë mësime nga lufta në vitet 1990. Kjo është një tjetër histori nga seria ku biseduam me të rinjtë e Beogradit për luftën dhe pasojat që largohen nga luftërat.

Lufta është e keqe, lufta është e mbytur

Historia e tretë nga seria në të cilën biseduam me të rinjtë nga Beogradi rreth luftës. Marko Goluboviq nga Qendra për Politikë Ndërkombëtare beson se të rinjtë nuk kanë mësuar mësime nga luftërat e mëparshme për një arsye të thjeshtë: ata nuk morën pjesë në to. Shihni historinë e plotë në video.

Nuk kemi mësuar asgjë

Petar Rankoviç beson se të rinjtë, e madje edhe më të moshuar, nuk kanë mësuar asgjë nga vitet nëntëdhjetë. Kjo është rrëfimi i pestë i serisë rreth të rinjve dhe luftës që kemi filmuar në Beograd dhe ku të rinjtë i përgjigjen pyetjeve që shumë kanë frikë. Më shumë në historinë e videove.

VJETER

Retrospektive: Irina Geshovska

Retrospektive: Irina Geshovska

Irina Gešovska mori pjesë në shfaqjen e parë të Perspektivës së serialit në Shkup, kur ajo pranoi në kamera dhe mendimtarë se ajo ishte lezbike. Në atë pikë, shumë nga burrat e saj të ngushtë nuk e njihnin orientimin e saj seksual, kështu që reagimet ndaj saj u ndanë gjithashtu. Dy vjet më vonë, Irina na tregon përsëri për përvojat e saj para kamerave tona.

Është detyra jonë të mbrojmë vendin

Është detyra jonë të mbrojmë vendin

“Çdo detyrë e qytetarëve është të mbrojë vendin e tyre”, tha Danillo Saviq, nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd, i cili pyeti nëse të rinjtë në Ballkan do të merrnin armë në rast konflikti të mundshëm.
Ky është historia e katërt e serialit të luftës dhe të rinisë.

Të rinjtë (jo) e dinë për luftën

Të rinjtë (jo) e dinë për luftën

“Mendoj se ka tre grupe njerëzish që duken ndryshe në vitet ’90”, tha Maja Žilić nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd. Maja është një nga gjashtë të rinjtë nga Beogradi, për të cilët biseduam për të kaluarën dhe për luftën, dhe nëse të rinjtë kanë marrë mësime nga ngjarjet e të shkatërruarave. Shikoni historinë e parë të videos.

Lufta si një shkollë rinore?

Lufta si një shkollë rinore?

Andrej Ševo, magjistar në Universitetin e Beogradit për Perspektiva.plus, flet për nëse të rinjtë kanë marrë mësime nga lufta në vitet 1990. Kjo është një tjetër histori nga seria ku biseduam me të rinjtë e Beogradit për luftën dhe pasojat që largohen nga luftërat.

Është detyra jonë të mbrojmë vendin

“Çdo detyrë e qytetarëve është të mbrojë vendin e tyre”, tha Danillo Saviq, nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd, i cili pyeti nëse të rinjtë në Ballkan do të merrnin armë në rast konflikti të mundshëm.
Ky është historia e katërt e serialit të luftës dhe të rinisë.

Të rinjtë (jo) e dinë për luftën

“Mendoj se ka tre grupe njerëzish që duken ndryshe në vitet ’90”, tha Maja Žilić nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd. Maja është një nga gjashtë të rinjtë nga Beogradi, për të cilët biseduam për të kaluarën dhe për luftën, dhe nëse të rinjtë kanë marrë mësime nga ngjarjet e të shkatërruarave. Shikoni historinë e parë të videos.

Lufta si një shkollë rinore?

Andrej Ševo, magjistar në Universitetin e Beogradit për Perspektiva.plus, flet për nëse të rinjtë kanë marrë mësime nga lufta në vitet 1990. Kjo është një tjetër histori nga seria ku biseduam me të rinjtë e Beogradit për luftën dhe pasojat që largohen nga luftërat.

Lufta është e keqe, lufta është e mbytur

Historia e tretë nga seria në të cilën biseduam me të rinjtë nga Beogradi rreth luftës. Marko Goluboviq nga Qendra për Politikë Ndërkombëtare beson se të rinjtë nuk kanë mësuar mësime nga luftërat e mëparshme për një arsye të thjeshtë: ata nuk morën pjesë në to. Shihni historinë e plotë në video.

PAS SKENËS

Login