E drejta të luftosh për të drejtat e tua

E VEÇUAR

A është mirë nacionalizmi?

Për nocionin e nacionalizmit ne biseduam me katër përfaqësues të të rinjve të katër partive opozitare në Serbi. Çfarë mendojnë të rinjtë nëse nacionalizmi është i mirë dhe nëse është mirë të shikosh videon. Autor: Aleksandar Klariq

Shekulli nuk ishte i mjaftueshëm për të arritur barazinë

Qindra tetë martesa marshuan të premten në rrugët e Podgoricës, ashtu si në vitin 1919 në Kotor, kur ajo ditë u shënua për herë të parë në Mal të Zi. Megjithatë, shekulli nuk ishte i mjaftueshëm për të arritur barazinë dhe stereotipet në shoqëri akoma janë të theksuara. Video: Jelena Kontiq.

Mirë se vini në Shutka

Komuna e Shkupit Shuto Orizari ose Shutka është një nga vendbanimet më të mëdha të romëve në Maqedoni. Përveç popullatës rome në Shutkë, jetojnë edhe boshnjakët dhe shqiptarët. Kristina Ozimec jonë kaloi një ditë me Muhammed Ajbazin, një psikolog të ri që ka lindur dhe rritur në këtë vendbanim. Në këtë histori ne takohemi me këtë fshat dhe banorët e saj.

Si të kapërcejmë sfidat ekologjike

Pas të intervistuarit përcaktojnë sfidat më të mëdha mjedisore në Serbi, në video e dytë ofruar dhe zgjidhjet e mundshme. Bashkëbiseduesit tanë janë studentë të studimeve Master në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd për të rënë dakord në një gjë: edukimi i të moshuarit dhe fëmijët është i rëndësishëm!

“Perspektiva viziton qytetet anembanë ish Jugosllavisë, ku të rinjët flasin çër probleme aktuale në vendet e tyre. Ne nuk i imponojmë mendimet tona por i lejojmë të rinjët të arrijnë tek konkluzionet vetë. Sot pothuajse të gjithë flasin për të rinjët, por  “Perspektiva” është e vetmja apo një nga të rradhët që i lejonë të rinjët  të flasin, të shprehin mendimet dhe perceptimet e tyre.”

Marčelo

“Ekipi që punon në projektin “Perspektiva” është i shkëlqyeshëm. Mendoj që kanë zgjedhur tema  të rëndësishme, temat për të cilët zakonisht nuk flitet, apo temat që adresohen me përgjigje të rreme për të kënaqur dëshirat e disa individëve të caktuar. “Perspektiva” tregon realitetin ashtu siç është, atë që të rinjët mendojnë në të vertetë, edhe pse të rinjët janë të frikësuar. Të rinjët janë  të zemruar sepse duan të jenë ndryshe, por shoqëria gjykon atë që është “ndryshe”.

Edo Maajka

“Çdo here kur kthehem nga  xhirimi i Perspektivës jam plot përshtypjesh sepse mendimet e të të rinjëve me befasojnë, nganjëherë edhe shokojnë. Megjithatë, edhe pse vërej mendjengushtësi tek të rinjët, nuk dua që ti fajësoj ata. Nga goja e tyre dalin fjalët e prindërve të tyre, gjyshëve dhe gjysheve, dhe të tjerëve që ndikuan në mendimin e të rinjëve.“

Remi (Elemental)

„Perspektiva përballë fëmijet nga grupe të ndryshme në një dhomë. Të rinjët janë më inteligjent dhe më të pakorruptuar se ne. Ata tregojnë një guxim të pabesueshëm kur para kamerave shprehin mendimin e tyre, por edhe mendimin e prindërve të tyre. Guximi i të rinjëve është ajo që ne duhet kërkojmë në këtë vend.“

Brano Jakubović (Dubioza Kolektiv)

“Perspektiva viziton qytetet anembanë ish Jugosllavisë, ku të rinjët flasin çër probleme aktuale në vendet e tyre. Ne nuk i imponojmë mendimet tona por i lejojmë të rinjët të arrijnë tek konkluzionet vetë. Sot pothuajse të gjithë flasin për të rinjët, por  “Perspektiva” është e vetmja apo një nga të rradhët që i lejonë të rinjët  të flasin, të shprehin mendimet dhe perceptimet e tyre.”

Marčelo

“Ekipi që punon në projektin “Perspektiva” është i shkëlqyeshëm. Mendoj që kanë zgjedhur tema  të rëndësishme, temat për të cilët zakonisht nuk flitet, apo temat që adresohen me përgjigje të rreme për të kënaqur dëshirat e disa individëve të caktuar. “Perspektiva” tregon realitetin ashtu siç është, atë që të rinjët mendojnë në të vertetë, edhe pse të rinjët janë të frikësuar. Të rinjët janë  të zemruar sepse duan të jenë ndryshe, por shoqëria gjykon atë që është “ndryshe”.

Edo Maajka

“Çdo here kur kthehem nga  xhirimi i Perspektivës jam plot përshtypjesh sepse mendimet e të të rinjëve me befasojnë, nganjëherë edhe shokojnë. Megjithatë, edhe pse vërej mendjengushtësi tek të rinjët, nuk dua që ti fajësoj ata. Nga goja e tyre dalin fjalët e prindërve të tyre, gjyshëve dhe gjysheve, dhe të tjerëve që ndikuan në mendimin e të rinjëve.“

Remi (Elemental)

„Perspektiva përballë fëmijet nga grupe të ndryshme në një dhomë. Të rinjët janë më inteligjent dhe më të pakorruptuar se ne. Ata tregojnë një guxim të pabesueshëm kur para kamerave shprehin mendimin e tyre, por edhe mendimin e prindërve të tyre. Guximi i të rinjëve është ajo që ne duhet kërkojmë në këtë vend.“

Brano Jakubović (Dubioza Kolektiv)

E VEÇUAR

A është mirë nacionalizmi?

Për nocionin e nacionalizmit ne biseduam me katër përfaqësues të të rinjve të katër partive opozitare në Serbi. Çfarë mendojnë të rinjtë nëse nacionalizmi është i mirë dhe nëse është mirë të shikosh videon. Autor: Aleksandar Klariq

Shekulli nuk ishte i mjaftueshëm për të arritur barazinë

Qindra tetë martesa marshuan të premten në rrugët e Podgoricës, ashtu si në vitin 1919 në Kotor, kur ajo ditë u shënua për herë të parë në Mal të Zi. Megjithatë, shekulli nuk ishte i mjaftueshëm për të arritur barazinë dhe stereotipet në shoqëri akoma janë të theksuara. Video: Jelena Kontiq.

Mirë se vini në Shutka

Komuna e Shkupit Shuto Orizari ose Shutka është një nga vendbanimet më të mëdha të romëve në Maqedoni. Përveç popullatës rome në Shutkë, jetojnë edhe boshnjakët dhe shqiptarët. Kristina Ozimec jonë kaloi një ditë me Muhammed Ajbazin, një psikolog të ri që ka lindur dhe rritur në këtë vendbanim. Në këtë histori ne takohemi me këtë fshat dhe banorët e saj.

Si të kapërcejmë sfidat ekologjike

Pas të intervistuarit përcaktojnë sfidat më të mëdha mjedisore në Serbi, në video e dytë ofruar dhe zgjidhjet e mundshme. Bashkëbiseduesit tanë janë studentë të studimeve Master në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd për të rënë dakord në një gjë: edukimi i të moshuarit dhe fëmijët është i rëndësishëm!

A është mirë nacionalizmi?

A është mirë nacionalizmi?

Për nocionin e nacionalizmit ne biseduam me katër përfaqësues të të rinjve të katër partive opozitare në Serbi. Çfarë mendojnë të rinjtë nëse nacionalizmi është i mirë dhe nëse është mirë të shikosh videon. Autor: Aleksandar Klariq

GJERËSISHT

Mirë se vini në Shutka

Komuna e Shkupit Shuto Orizari ose Shutka është një nga vendbanimet më të mëdha të romëve në Maqedoni. Përveç popullatës rome në Shutkë, jetojnë edhe boshnjakët dhe shqiptarët. Kristina Ozimec jonë kaloi një ditë me Muhammed Ajbazin, një psikolog të ri që ka lindur dhe rritur në këtë vendbanim. Në këtë histori ne takohemi me këtë fshat dhe banorët e saj.

Si të kapërcejmë sfidat ekologjike

Pas të intervistuarit përcaktojnë sfidat më të mëdha mjedisore në Serbi, në video e dytë ofruar dhe zgjidhjet e mundshme. Bashkëbiseduesit tanë janë studentë të studimeve Master në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd për të rënë dakord në një gjë: edukimi i të moshuarit dhe fëmijët është i rëndësishëm!

Sfidat ekologjike në Serbi

Ruajtja dhe mbrojtja e mjedisit duhet të jetë një nga fushat kryesore të veprimit të secilit vend. Por kjo nuk është e mundur në qoftë se nuk jetojnë njerëz ekologjikisht të vetëdijshëm në atë vend. Vetëm në shekullin 21, Serbia pësoi rreth 5 miliardë euro dëmshpërblim të shkaktuar nga ndryshimet klimatike. Në historinë e parë të sfidave ekologjike në Serbi, ne përmbledhim sfidat më të mëdha me të cilat përballet ky vend dhe qytetarët e saj.

Shutka në panikë

Maqedonia ka një problem të madh me përhapjen e lajmeve dhe dezinformatave të rreme në lidhje me internetin. Ishte pikërisht zbulimi i rremë në rrjetet sociale në lidhje me rrëmbimin e njerëzve për vjedhje të organeve që shkaktoi panik në mesin e banorëve të Shuto Orizarit të komunës së Shopjes, e cila njihet edhe si Shutka. MPM e mohoi këtë fenomen, dhe Kristina Ozimec jonë kontrolloi se çfarë është situata sot. Më shumë në video.

Të fort si NATO

Tetemars mbajt këtë vit në Sarajevë. Marshimi që nisi përpara Asamblesë Parlamentare të Bosnjes dhe Hercegovines kishte për qëllim të tregonte pozitën e pabarabartë të gruas në shoqërinë tonë. 110 vjet që nga marshimi i parë, gratë vazhdojnë të luftojnë për barazi dhe shpesh të drejtat themelore. Gratë janë të forta, të forta si NATO-ja! Video: Azem Kurtiq

GJERËSISHT

A është mirë nacionalizmi?

Për nocionin e nacionalizmit ne biseduam me katër përfaqësues të të rinjve të katër partive opozitare në Serbi. Çfarë mendojnë të rinjtë nëse nacionalizmi është i mirë dhe nëse është mirë të shikosh videon. Autor: Aleksandar Klariq

Shekulli nuk ishte i mjaftueshëm për të arritur barazinë

Qindra tetë martesa marshuan të premten në rrugët e Podgoricës, ashtu si në vitin 1919 në Kotor, kur ajo ditë u shënua për herë të parë në Mal të Zi. Megjithatë, shekulli nuk ishte i mjaftueshëm për të arritur barazinë dhe stereotipet në shoqëri akoma janë të theksuara. Video: Jelena Kontiq.

Mirë se vini në Shutka

Komuna e Shkupit Shuto Orizari ose Shutka është një nga vendbanimet më të mëdha të romëve në Maqedoni. Përveç popullatës rome në Shutkë, jetojnë edhe boshnjakët dhe shqiptarët. Kristina Ozimec jonë kaloi një ditë me Muhammed Ajbazin, një psikolog të ri që ka lindur dhe rritur në këtë vendbanim. Në këtë histori ne takohemi me këtë fshat dhe banorët e saj.

Si të kapërcejmë sfidat ekologjike

Pas të intervistuarit përcaktojnë sfidat më të mëdha mjedisore në Serbi, në video e dytë ofruar dhe zgjidhjet e mundshme. Bashkëbiseduesit tanë janë studentë të studimeve Master në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd për të rënë dakord në një gjë: edukimi i të moshuarit dhe fëmijët është i rëndësishëm!

Sfidat ekologjike në Serbi

Ruajtja dhe mbrojtja e mjedisit duhet të jetë një nga fushat kryesore të veprimit të secilit vend. Por kjo nuk është e mundur në qoftë se nuk jetojnë njerëz ekologjikisht të vetëdijshëm në atë vend. Vetëm në shekullin 21, Serbia pësoi rreth 5 miliardë euro dëmshpërblim të shkaktuar nga ndryshimet klimatike. Në historinë e parë të sfidave ekologjike në Serbi, ne përmbledhim sfidat më të mëdha me të cilat përballet ky vend dhe qytetarët e saj.

Shutka në panikë

Maqedonia ka një problem të madh me përhapjen e lajmeve dhe dezinformatave të rreme në lidhje me internetin. Ishte pikërisht zbulimi i rremë në rrjetet sociale në lidhje me rrëmbimin e njerëzve për vjedhje të organeve që shkaktoi panik në mesin e banorëve të Shuto Orizarit të komunës së Shopjes, e cila njihet edhe si Shutka. MPM e mohoi këtë fenomen, dhe Kristina Ozimec jonë kontrolloi se çfarë është situata sot. Më shumë në video.

VJETER

A është mirë nacionalizmi?

A është mirë nacionalizmi?

Për nocionin e nacionalizmit ne biseduam me katër përfaqësues të të rinjve të katër partive opozitare në Serbi. Çfarë mendojnë të rinjtë nëse nacionalizmi është i mirë dhe nëse është mirë të shikosh videon. Autor: Aleksandar Klariq

Shekulli nuk ishte i mjaftueshëm për të arritur barazinë

Shekulli nuk ishte i mjaftueshëm për të arritur barazinë

Qindra tetë martesa marshuan të premten në rrugët e Podgoricës, ashtu si në vitin 1919 në Kotor, kur ajo ditë u shënua për herë të parë në Mal të Zi. Megjithatë, shekulli nuk ishte i mjaftueshëm për të arritur barazinë dhe stereotipet në shoqëri akoma janë të theksuara. Video: Jelena Kontiq.

Mirë se vini në Shutka

Mirë se vini në Shutka

Komuna e Shkupit Shuto Orizari ose Shutka është një nga vendbanimet më të mëdha të romëve në Maqedoni. Përveç popullatës rome në Shutkë, jetojnë edhe boshnjakët dhe shqiptarët. Kristina Ozimec jonë kaloi një ditë me Muhammed Ajbazin, një psikolog të ri që ka lindur dhe rritur në këtë vendbanim. Në këtë histori ne takohemi me këtë fshat dhe banorët e saj.

Si të kapërcejmë sfidat ekologjike

Si të kapërcejmë sfidat ekologjike

Pas të intervistuarit përcaktojnë sfidat më të mëdha mjedisore në Serbi, në video e dytë ofruar dhe zgjidhjet e mundshme. Bashkëbiseduesit tanë janë studentë të studimeve Master në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd për të rënë dakord në një gjë: edukimi i të moshuarit dhe fëmijët është i rëndësishëm!

Shekulli nuk ishte i mjaftueshëm për të arritur barazinë

Qindra tetë martesa marshuan të premten në rrugët e Podgoricës, ashtu si në vitin 1919 në Kotor, kur ajo ditë u shënua për herë të parë në Mal të Zi. Megjithatë, shekulli nuk ishte i mjaftueshëm për të arritur barazinë dhe stereotipet në shoqëri akoma janë të theksuara. Video: Jelena Kontiq.

Mirë se vini në Shutka

Komuna e Shkupit Shuto Orizari ose Shutka është një nga vendbanimet më të mëdha të romëve në Maqedoni. Përveç popullatës rome në Shutkë, jetojnë edhe boshnjakët dhe shqiptarët. Kristina Ozimec jonë kaloi një ditë me Muhammed Ajbazin, një psikolog të ri që ka lindur dhe rritur në këtë vendbanim. Në këtë histori ne takohemi me këtë fshat dhe banorët e saj.

Si të kapërcejmë sfidat ekologjike

Pas të intervistuarit përcaktojnë sfidat më të mëdha mjedisore në Serbi, në video e dytë ofruar dhe zgjidhjet e mundshme. Bashkëbiseduesit tanë janë studentë të studimeve Master në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd për të rënë dakord në një gjë: edukimi i të moshuarit dhe fëmijët është i rëndësishëm!

Sfidat ekologjike në Serbi

Ruajtja dhe mbrojtja e mjedisit duhet të jetë një nga fushat kryesore të veprimit të secilit vend. Por kjo nuk është e mundur në qoftë se nuk jetojnë njerëz ekologjikisht të vetëdijshëm në atë vend. Vetëm në shekullin 21, Serbia pësoi rreth 5 miliardë euro dëmshpërblim të shkaktuar nga ndryshimet klimatike. Në historinë e parë të sfidave ekologjike në Serbi, ne përmbledhim sfidat më të mëdha me të cilat përballet ky vend dhe qytetarët e saj.

PAS SKENËS

Login