HESHTJA PËR KRIMINALISHT INKURATON KRIMINALITETIN

Tridhjetë vjet më parë, në shkurt 1993, u krye një krim në Strpci, Mali i Zi. Ushtria e Republika Srpska rrëmbehet 20 civilë nga treni “Lovćen”, linja 671, i cili udhëtonte nga Beogradi në Tivar. Në stacionin e Strpcit pasagjerët detyrohen për të treguar kartat e tyre të identitetit. 18 prej tyre me “emra jo serbë”, një oficer i pensionuar i ushtrisë që protestoi dhe një person aziatik origjinën u vranë. Krimi është futur nën tapet, nuk flitet, dhe asnjëherë nuk është sqaruar se kush ka qenë përgjegjës, përveç vetë kriminelëve. I papërpunuar provat tregojnë se bëhej fjalë për “krim shtetëror”.

Previous articleKUSH E KONTROLLON KEN?
Next articleJO MË PREMTIME, KEMI ARRITUAR NË FUND