TARGAT E VJETRA DHE PROBLEMI I VJETËR

Targat e lëshuara nga administrata serbe në Mitrovicë, të pa njohura nga Kosova, janë të përhapura. Ata e tregojnë hapur lidhjen e tyre me ish-simbolet e kombësisë serbe. Qeveria e Kosovës dëshiron të gjejë përfundimisht zgjidhje.