Home Video Letra

Video Letra

Shum e shtuar

NGA KATALIZA NË DHUNA

Dhuna ndaj grave është e përsëritur dhe incidentet janë të zakonshme. Sipas indeksit të barazisë gjinore në Ballkan, Mali i Zi është në fund...