AS PRINT AS DIGJITAL

Reforma arsimore në Maqedoninë e Veriut filloi, por kurrë përfunduar. Tekstet shkollore nuk janë aktualisht as të shtypura as në formë dixhitale. Në vend të përmirësimeve në cilësinë e arsimi, dekada e fundit është shënuar nga një evazion për çështjen në Maqedoninë e Veriut.

Previous articleTË RINJTË NUK LEXOJNË LIBRA
Next articleTARGAT E VJETRA DHE PROBLEMI I VJETËR