PANDEMIA E DETYROJ KONTROLLIN E QEVERISË

Pse studentët në Mal të Zi mendojnë se pandemia u mësoi atyre domosdoshmërinë e kontrollit të qeverisë? Apo, çfarë mësuan ata për gjendjen e jashtëzakonshme edhe pse nuk u deklarua?