A PO E TOLERON SHTETI KRIMIN?

Përdhunimi i një vajze 11-vjeçare në Kosovë ka shtyrë qindra kosovarë
të protestojnë kundër dhunimit të vajzave dhe grave. Për sigurinë dhe vetëmbrojtjen e tyre, protestuesit kërkojnë që leja e sprejit irritues të përdoret si mbrojtje.