A MUND TË LIDHË KAFEJA QYTETARËT E MITROVICËS?

OJQ-ja “Building Mitrovica Community” organizoi një festival kafeje në urën mbi lumin Ibër. Ura u rindërtua pas luftës dhe e ndan komunitetin në dy grupe etnike: Të gjitha grupet etnike dhe fetë vijnë në kontakt me njëri-tjetrin duke shijuar kafe së bashku. Ura u zgjodh simbolikisht, pasi lidh dy pjesët e qytetit për këmbësorët dhe çiklistët, por gjithsesi jo për shoferët.