NUK DUA TAVE DUA TE DREJTA!

Ndërsa gratë në Ukrainë mbrojnë shtëpitë e tyre, ato në Rusi duan të kthehen djemtë e tyre, ata në Iran duan të drejtat e tyre themelore dhe liritë, dhe në Ballkan, gratë po luftojnë më shumë “armik” i sofistikuar – logjika e një shoqërie të përqendruar te burrat. Në Maqedoninë e Veriut, gratë bëjnë pyetje, por ofrojnë edhe përgjigje.