NEĆU TAVU, HOĆU PRAVA!

Dok žene u Ukrajini brane svoje domove, one u Rusiji hoće sinove nazad, one u Iranu osnovna prava na slobodu, na Balkanu se žene bore sa sofiticiranijim “neprijateljem” – sa logikom društva u čijem je centru muškarac. U Sjevernoj Makedoniji žene postavljaju pitanja, ali i nude odgovore.