NGA KATALIZA NË DHUNA

Dhuna ndaj grave është e përsëritur dhe incidentet janë të zakonshme. Sipas indeksit të barazisë gjinore në Ballkan, Mali i Zi është në fund me koeficientin 85, së bashku me Veriun Maqedonia dhe Bosnja e Hercegovina. Sllovenia dhe Kroacia janë Vendi më i mirë, i ndjekur nga Serbia, Kosova dhe Shqipëria.