BURRI I PËRDHUNUAR GJATË LUFTËS

Është e drejtë të thuhet se shoqëria sot është shumë më e vetëdijshme
për dhunën seksuale ndaj grave sesa ka qenë dikur. Është gjithashtu e justifikuar të pretendosh se ligjet në shumë vende nuk e lejojnë këtë lloj krimi. Megjithatë, është gjithashtu e drejtë të supozohet se publiku është më pak i vetëdijshëm për dhunën seksuale ndaj burrave. Ky krim ka tendencë të ndodhë më rrallë dhe supozohet të dënohet
në mënyrë të barabartë.