ABORTI I PALIGJSHËM DHE ANONIM

Në një shoqëri patriarkale si Kosova, vajzat janë ato që stigmatizohen nëse ndodhin shtatzëni të hershme. Mungesa e komunikimit me prindërit e ka bërë situatën edhe më të vështirë për vajzat që mbeten shtatzënë në moshë të re.