NXËNËSIT TË SHKOLLËS TË MËSME DHE KOLEGJET KUNDËR SHTETIT

Në vitin 2024, Ministria e Arsimit e Serbisë planifikon të prezantojë një provim shtetëror të maturës në vend të sistemit aktual të kolegjit provimet pranuese. Propozimi u prit me rezistencë nga një numër i madh numri i fakulteteve, si dhe shumë nxënës të shkollave të mesme. Vitin e kaluar, një grup joformal nxënësish të shkollave të mesme paraqitën një peticion me 25,000 nënshkrime për Ministrinë e Arsimit kundër hyrjes të provimit të maturës shtetërore.