NJË SPEKTAKL NË VEND TË DIALOGUT

E stuhishme”, “skandaloze” dhe “kaos në studio” – janë fjalë përdoret për të raportuar në emisione televizive për çështjet e të drejtave të grave, të cilat gjenerojnë klikime për portalet dhe shikime për shfaqjet. Në studio, në njërën anë është një feministe që mbron të drejtat e garantuara të grave me kushtetutë, dhe nga ana tjetër është një njeri që refuzon çdo gjë ajo thotë – duke përdorur Zotin si justifikim.