UMJESTO RAZGOVORA – ŠOU

Burno“, „skandalozno“ i „haos u studiju“ – to je izvještavanje o ženskim pravima koje privlači klikove za portale ili televizijske emisije da se time bave. U studiju je s jedne strane ringa feministkinja koja ustavom brani zagarantovana prava žena, s druge strane muškarac koji negira šta god
da je rečeno – argumentom Boga.