OD DOBACIVANJA DO NASILJA

Nasilje nad ženama se ponavlja, incidenti nisu rijetki. Po indeksu ravnopravnosti polova na Balkanu, Crna Gora je na dnu sa koeficijentom 85, zajedno sa Sjevernom Makedonijom i BiH. Slovenija I Hrvatska su najbolje, dok Srbija, Kosovo i Albanija su odmah nakon njih.