NATYRË APO FITIM?

Rrjeti i lumenjve në Bosnje dhe Hercegovinë ka shumë në një total prej rreth 4000 km. Edhe pse uji është një nga burimet më të rëndësishme natyrore, 119 hidrocentrale të vogla Uzinat janë ndërtuar deri më tani në Bosnje dhe Hercegovinë, dhe 354 të tjerë janë në përgatitje. Në mes të kësaj vit, ka kaluar Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës një ligj që ndalon ndërtimin e hidrocentraleve të vegjël, ndërsa në Republikën Srpska, mbrojtja e lumenjve është ende në pritje.