FËMIJËT NË NJË UDHËTIM MIGRANTËSH

Gati pesëdhjetë migrantë të mitur jetojnë pa prindërit e tyre në kampe të egra, sallat e braktisura të fabrikave ose shtëpitë që ata gjejnë gjatë rrugës përmes Bosnjë dhe Hercegovinës. Shumica e tyre janë në veriperëndim të vendit, në kantonin Una-Sana.