DJECA NA MIGRANTSKOM PUTU

Blizu pedeset maloljetnih migranata, živi bez roditelja u divljim kampovima, napuštenim fabričkim halama i kućama koje pronalaze na putu kroz Bosnu i Herecgovinu. Većina ih je na sjeverozapadu zemlje, u Unsko sanskom kantonu.