Home Theksuar

Theksuar

Shum e shtuar

A MUND TË LIDHË KAFEJA QYTETARËT E MITROVICËS?

OJQ-ja “Building Mitrovica Community” organizoi një festival kafeje në urën mbi lumin Ibër. Ura u rindërtua pas luftës dhe e ndan komunitetin në dy...