NUK ËSHTË PËR NJOHJE, POR PËR LIDHJE

Shumë vende në botë luftojnë me korrupsionin. Është e përhapur kryesisht në demokracitë e pazhvilluara. Midis tyre janë vendet të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Maqedoninë e Veriut.