RINIA E KOSOVËS TË GATSHËM QË TË SHKOJNË

Mosnjohja e Pavarësisë së Kosovës nga shumë vende e ka bërë
të pamundur për të rinjtë kosovarë që të kenë mundësi të shoqërohen
me bashkëmoshatarët e tyre ose nga vendet fqinje ose nga
vendet e tjera të Bashkimit Evropian.