NJË PËRDHUNIM SI YLL MEDIAS

Për dy muaj, rrugët në Serbi ishin të mbushura me njerëz gratë që kërkojnë intervistën me një të dënuar përdhunuesi i shumëfishtë të hiqet nga ueb portalet mediatike dhe YouTube. Ata patën sukses, por vetëm pjesërisht, sepse intervista mund të gjendet ende në disa platforma. Joformale grupi “Solidariteti i Grave” ka treguar se publiku nuk do të tolerojë artikuj dhe tituj mediatikë që shfrytëzojnë trauma e grave.