“SUPERSHKOLLAT” KUNDËR PARAGJYQIMEVE

15 nxënës të shkollave të mesme nga Serbia dhe 15 nxënës të shkollave të mesme nga Kosova u mblodhën me projektin e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO) “Supershkollat” në Prizren, Kosovë. Mësimi ndërkulturor në dialog ishte fokusi i pjesëmarrësve për të ndërtuar marrëdhënie mes tyre dhe për të ruajtur kështu paqen afatgjatë.

Previous articleURREJTJA ËSHTË PASOJE INJORANCE
Next articleNDRYSHIMET PA ASNJË NDRYSHIM