SHKO PËRPARA JASMINA, SHKO!

Dihet pak për ekzistencën e Çmimit Ndërkombëtar të Paqes për Fëmijë.
Mali i Zi nuk është i vetmi që përpiqet t’i kushtojë më shumë vëmendje
të drejtave të fëmijëve,
sidomos kur bëhet fjalë për ata nga pakicat.