KRIMI, PROTESTA, FALJE, PROTESTA, KRIMI

Punonjësit socialë në Malin e Zi kanë marrë dy fëmijë nga një baba
i cili u dënua me një muaj burg. Fëmijët e kishin të vështirë
për të duruar, kështu që u organizua një protestë që babai të falej.
Si rezultat, Presidenti i Malit të Zi e fali atë.
Por problemet nuk u ndalën këtu.