KONTRACEPTIMI NUK DUHET TË JETË TABU

Kontracepsioni modern është një nga aspektet më të rëndësishme të shëndetit seksual dhe riprodhues, veçanërisht tek të rinjtë njerëzit. Megjithatë, ndërgjegjësimi i të rinjve për kontraceptivët përdorimi në Ballkanin Perëndimor mbetet i ulët.