KISHA DHE XHAMIA NË TË NJEJTIN OBORR”

Monumente kulturore dhe historike si Kisha Ortodokse “Shën Uroshi”
dhe Xhamia të “Mulla Veseli” në Ferizaj dallohen për rëndësinë historike
të qytetit. Të dyja janë në të njëjtën oborr.