FITUAR N THE TRIESTEN 2

Sa shpejt mund të përparojë kur detyrohet… Ky është një provë për të gjithë…

Dejan Azeski, korrespodent i Perspektivës Plus, dërgon ditarin e tij mbi përvojën e tij të të jetuarit në një pandemi në Trieste.

Previous articleDITARI IM PERSONALE
Next articleFITUAR N THE TRIESTE 3