DORENTINA FITOI MBI STEREOTIPET GJINORE

Stereotipet ekzistojnë në shumë shoqëri, madje edhe më shumë nëse shteti është i pazhvilluar ekonomikisht siç është Kosova. Por këtu, si në botën e zhvilluar, të rinjtë rrëzojnë stereotipet.