TË RINJTË E DUAN SHTETIN, POR A I DON SHTETI ATA?

Në botë, cilësia e jetës përcaktohet në bazë të disa parametrave. Maqedonia e Veriut ka një indeks të ulët të fuqisë blerëse, sa i përket sigurimit të sigurisë dhe shëndetit, indeksi është diku në e mesme, ndërsa për ndotjen dhe çmimet e pasurive të paluajtshme ka indekse të larta.