TË GJITHA KURSIMET FILLJON ME KULTURËN

Mali i Zi po shpenzon një të katërtën më shumë të buxhetit të tij shtetëror për kulturën këtë vit krahasuar me të kaluarën, një shumë afër 26 milionë euro. Kroacia ndan 1.7% të kombëtares buxheti për kulturën, Mali i Zi gati 1%, ndërsa B&H dhe Serbia është edhe më e ulët në atë shkallë.