STUDENTSKI DOMOVI – BOLJI UVJETI U PODGORICI

Uoči početka svake školske godine razgovara se o kvalitetu smještaja studenata. Oni koji žive u studentskim domovima primjećuju promjene, ali neke odgovore još čekaju. Ukazuju na dotrajali namještaj, komunikaciju sa upravom i ishranu.