ĆUTI LI CRNOGORSKA PRAVOSLAVNA CRKVA?

Crna Gora ulazi iz krize u krizu, od skandala to skandala. To dovodi
do nestabilnosti koja je dijelom projicirana iz Beograda, dok je diijelom domaći proizvod. Vlasti na Balkanu već decenijama upotrebljavaju
iste teme kako bi se kriza pojačavala.