KOKAIN, MARIHUANA I MLADI – SVJESNI ILI NE?

Upotreba teških droga poput kokaina je u porastu među mladima. Mladi u Crnoj Gori se sve ranije susreću s psihoaktivnim supstancama, dok je narkomanija sve više prisutna i među osobama starijim od 40 i 50 godina. To su nalazi prošlogodišnjeg istraživanja ustanove «Kakaricka Gora».