Home Platforma za dijalog

Platforma za dijalog

Platforma za dijalog je prostor u kojem mladi iz svih zemalja regiona upućuju pitanja političarima/kama i nadležnim institucijama – pitanja koja su relevantna za njihovu generaciju i kvalitet, sigurnost i stabilnost njihovog života u zemljama regiona. Konkretno adresirana pitanja Perspektiva proslijeđuje nadležnim institucijama tražeći odgovor, a svi odgovori će takođe biti objavljeni u ovoj sekciji.

Najnovije objave

IRINA I DRAGANA, KAPA DOLJE!

Domovi za djecu bez roditeljske skrbi pružaju strukturu obitelji i skrbi – ali ne za cijeli život. Izazovi integracije za ove mlade ljude puno...