Home Platforma za dijalog

Platforma za dijalog

Platforma za dijalog je prostor u kojem mladi iz svih zemalja regiona upućuju pitanja političarima/kama i nadležnim institucijama – pitanja koja su relevantna za njihovu generaciju i kvalitet, sigurnost i stabilnost njihovog života u zemljama regiona. Konkretno adresirana pitanja Perspektiva proslijeđuje nadležnim institucijama tražeći odgovor, a svi odgovori će takođe biti objavljeni u ovoj sekciji.

Najnovije objave

PORUKA NOVOM REKTORU

Najveće i najstarije sveučilište u Sjevernoj Makedoniji, „Sv. Kiril i Metodij“ (UKIM) ima 28 fakulteta i instituta na kojima studira više od 20 tisuća...