25 GODINA NEGIRANJA I JOŠ NEMA KRAJA

Iako je Crna Gora ranije usvojila Deklaraciju o prihvatanju
Rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici od 15 januara 2009.
nedavno je u crnogorskom parlamentu usvojena i zvanična Rezolucija
o Srebrenici kojom se prvenstveno zabranjuje negiranje genocida.