PUTIN JE NA POGREŠNOJ STRANI ISTORIJE

Ruska vojna agresija na Ukrajinu u fokusu je cijelog svijeta. Neovisno od razvoja ratnih opreracija i broja osvojenih sela i gradova Rusija tek sada shvaća da ne ratuje protiv države Ukrajine nego protiv ukrajinskog naroda. Taj se rat ne može dobiti.