DJEVOJKE NE BRINU BRIGU O PODJELAMA

Ženski nogomet na Kosovu je u ranoj fazi. Liga postoji zahvaljujući donaciji UN-a. Igračice imaju tek 14 do 16 godina. Za razliku od politike, ovdje Srpkinje i Albanke igraju zajedno.