MOŽE LI NASILJE POSTATI POPULARNO?

U svijetu društvenih mreža čija je pojava promovirana kao dio ljudskih prava da kažu šta misle otvorio se prostor i za one koji promoviraju mržnju. Pridružuju im se oni koji imaju slične stavove. Vremenom društva se suočavaju sa problemom ugrožavanja vrijednosti na koje moderni svijet počiva. Crna Gora je dobar primjer za to.