NEKI VJERUJU, NEKI NE, NEKE NIJE BRIGA

Prije 5 godina Kosovo je usvojilo ustavne promjene i omogućilo osnivanje “Specijalnog suda” za ratne zločine. U 2017-oj godini je počeo sa radom specijalni tužilac sa sjedištem u Hagu. Zadatak je bio istražiti ratne zločine “protiv manjina i političkih protivnika” između 1998-2000 godine i suditi mogućim krivcima.