IMA LI SRBIJA HRABROSTI?

Srbija je u rascjepu između autoritarne vlasti i protesta, želje za ulaskom u Evropsku uniju i nespremnosti na  suštinska odstupanja oko Kosova, između obećanja ekonomskog razvoja i realnosti ekonomske krize.