Mladi o Kosovu i EU

Da li mladi smatraju da bi konačno rješavanje kosovskog pitanja ubrzalo proces evropskih integracija Srbije? Da li je to pitanje zapravo najveća prepreka Srbiji na putu ka EU? O ovim pitanjima je sa mladima u Beogradu razgovarao naš Aleksandar Klarić.