KAD DRŽAVA MLADIMA PODMEĆE NOGE

Odlazak mladih u inozemstvo nije nova tema. Jedan manji grad se godišnje preseli u svijet sa Balkana. To se posebno odnosi na Bosnu i Hercegovinu
i Kosovo gdje je procenat nezaposlenih mladih ljudi iznad 40%.