Diskriminacija potpomognuta zakonom

Bošnjaci na Kosovu susreću se sa diskriminacijom koja je uzrokovana jezikom, a najčešći razlog je to što je njihov jezik sličan srpskom. No, jezik nije jedini razlog. Iako postoji zakonski okvir koji nalaže zapošljavanje manjinskih zajednica u javne institucije, taj zakon se ne sprovodi. Više u priči naše Vjose Čerkini.