UNHCR, VAŠA PRAVA BIH POKRENULI VRUĆU LINIJU ZA MIGRANTE KOJI TRAŽE AZIL

UNHCR, UN-ova agencija za izbjeglice, u suradnji sa svojim partnerom, Udruženjem VAŠA PRAVA BiH, pokrenuli su besplatnu savjetodavnu liniju kako bi olakšali pristup informacijama, kao i usluge pravnog savjetnika za tražitelje azila u Bosni i Hercegovini.

Besplatna telefonska linija 0800/222-25, koju vodi VAŠA PRAVA BiH, važan je korak u jačanju komunikacija i poboljšanju usluga u situacijama kada je mogućnost osobnog savjetovanja izazovna.

U UNHCR-u vjerujemo da svatko ima pravo tražiti azil ako je pobjegao od progona, a ovaj je pozivni centar jedan od mnogih načina na kojima radimo posebno tijekom pandemije. Tokom COVID-a imamo diverzifikaciju načina na koji ljudi mogu pristupiti informacijama, podršci i pravnim savjetima o procesu azila u Bosni i Hercegovini”, rekla je Stephanie Woldenberg, viša službenica za zaštitu UNHCR-a u BiH.

Na pozive se odgovara svakog radnog dana od 8 do 20 sati. Automatizirani sustav za razmjenu poruka na šest različitih jezika, uključujući engleski, farsi, paštu, urdu, arapski i kurdski, dostupan je 0/24 svakog dana u tjednu.

Važno je napomenuti da VAŠA PRAVA BiH, osim ove vruće linije, pruža i osobno savjetovanje. Također, pravnici udruženja svojim redovnim posjetama prihvatnim centrima i drugim mjestima u kojima borave ovi ljudi u pokretu redovito pružaju pravnu pomoć onima kojima je potrebna“, rekao je Emir Prcanović, izvršni direktor Udruženja VAŠA PRAVA BiH.

Pored centra za pozive, migranti se mogu izravno obratiti Udruženju VAŠA PRAVA BiH na Viber-u/WhatsApp-u, mogu koristiti brojeve 061/102-034 i 061/102-035 za Kanton Sarajevo i brojeve 061/952-729, 061/952-747 za Unsko-sanski kanton Također, odgovore mogu dobiti putem UNHCR-ovog portala help.unhcr.org/bosniaandherzegovina/ i web stranice www.vasaprava.org.

Besplatna telefonska linija uspostavljena je zahvaljujući sufinanciranju Europske unije u okviru projekta „Rješavanje izazova povezanih s COVID-19 u okviru odgovora migranata i izbjeglica na zapadnom Balkanu“.

Izvor: N1