Udružene žene iz Banjaluke pozivaju poslodavce da zaposle žene koje su prežvjele nasilje

Fondacija Udružene žene Banjaluka poziva sve zainteresovane da uzmu učešće u kampanji „ZAPOSLENJEM PREKIDAMO ZAČARANI KRUG NASILJA“ u toku koje bi zainteresovani poslodavci omogućili zapošljavanje jedne žene koja je preživjela nasilje u porodici.