SEKSIZAM MOTIVIRA BORBU PROTIV NJEGA

Prije nekoliko dana Španija je odlučila da legalizira bolovanje
žena za vrijeme bolne menstruacije. U SAD je imenovana
prva žena kao komandant nosača aviona.