Obrazovanje, umjetnost i tradicija su vrijednosti mladih Kosovara

Mladi Kosovari koji su odrastali u postkomunističkoj i postkonfliktnoj zemlji muče se s vrijednostima koje gaje. Mnogi od njih svoje vrijednosti zasnivaju na tradiciji, ali mlade generacije se sve više okreću ka umjenosti, kulturi i obrazovanju kao poljima njihovog primarnog interesa. Više u priči koju donosi naša Vjosa Cerkini.